Fantasy Kindergarten Súkromná anglická MŠ a DK, Bratislava

Fantasy Kindergarten Súkromná anglická MŠ a DK, Bratislava

Hrebendova 44/C
81102 Bratislava
IČO: 42175771

Informácie o inštitúcii Fantasy Kindergarten Súkromná anglická MŠ a DK, Bratislava

 

Ako vzdelávame

 

Postupy práce našich pedagógov a výučba detí predškolského veku sú plne v súlade so súčasne platnými právnymi predpismi a ostatnými nariadeniami MŠ SR (školský zákon č. 245/2008) a najmä v súlade so štátnym vzdelávacím programom (ISCED 0) pre predprimárne vzdelávanie. V praxi to znamená, že popri výhodách, ktoré prináša vzdelávanie a starostlivosť o deti v inom ako štátnom zariadení (škôlke), rešpektujeme zákonom stanovené usmernenia v tejto oblasti. Práve z tohto dôvodu znamená u nás starostlivosť o deti a ich učenie a spoločné hry KVALITNÉ VZDELÁVANIE.

 

Každý deň v čase od 14:30 do 15:30 sa venujú záujmovým krúžkom. Tieto sú dostupné pre všetky deti vrámci školného.

Momentálne prebiehajú tieto krúžky.

Logické hry


Počas tohto krúžku sa deti venujú hre s didaktickou pomôckou Logico Primo. Jej cieľom je individuálne rozvíjanie logiky, jemnej motoriky a koncentrácie detí. Je to výnimočná aktivita počas ktorej sa deti hrajú a zároveň vzdelávajú nenásilnou, jednoduchou cestou. Pomôžeme deťom rozoznávať základné farby, geometrické tvary a rozvíjať vizuálne vnímanie, deti sa učia súťaživosti a zodpovednosti. Tí najlepší budú mať príležitosť zapojiť sa do detskej olympiády v Logico, ktorá bude organizovaná aj pre deti z iných materských škôl. Okrem toho počas tohto krúžku využívame ďalšie logické hry, hádanky a hlavolamy, motivujeme deti premýšľať, hľadať súvislosti a riešiť rôzne úlohy.

 

Z rozprávky do rozprávky (dramatický  krúžok)


Všetky deti majú radi rozprávky. Práve preto prichádzame s možnosťou pre Vaše deti pravidelne vstúpiť do rozprávky a zažiť všetko to, čo postretlo malých hrdinov z rozprávky spolu s nimi. Pri čítaní rozprávky totiž potrebuje pani učiteľka pomoc našich malých poslucháčov. Tí  sa budú môcť aktívne zapojiť pri stvárnení situácií a osudov knižných hrdinov, zahrajú si divadielko ako naozajstní herci a nakoniec si svojich kamarátov z knižky namaľujú. No a samozrejme z každého príbehu plynie múdre ponaučenie, ktoré si vysvetlíme. Krúžok predstavuje spojenie čitateľských, dramatických a výtvarných aktivít.


Výtvarný krúžok


Na tomto krúžku sa deti venujú rôznym druhom výtvarných techník, objavujú v sebe skrytý talent maliara. Čakajú ich aj návštevy detskej galérie Bibiana a rovnako deti vystavia svoje dielka na svojej vlastnej vernisáži. Deti navštevujúce výtvarný krúžok sú  spoluzodpovední za výzdobu našej škôlky. Pozveme si na stretnutie ozajstného ilustrátora detských kníh a naučíme sa maľovať na sklo....Tento krúžok majú deti veľmi radi, pretože kreslenie, maľovanie a vyrábanie vlastných minidielok je pre ne veľmi motivujúce a prináša im skutočné potešenie. Počas tejto aktivity sa deti učia rôznym technikám, pracujú s rôznym materiálom, napr. s hlinou, textíliami, papierom, kriedou, uhlíkom a iné. Učíme ta deti trpezlivosti a koncentrácii sa na jednu činnosť, zlepšujeme motoriku ich rúk a v neposlednom rade rozvíjame ich vlastnú tvorivosť, fantáziu a estetické cítenie.                            

Hra na flautu


Rozvoj hlbokých citových a estetických zážitkov je neoddeliteľnou súčasťou harmonického vývinu detí. Flauta je najjednoduchší hudobný nástroj pre deti ako stvorený na ich prvé pokusy samostatne hrať.  Počas hrania na flaute sa deti zoznamujú s prvkami hudobnej výchovy, rozvíjajú si rytmické, metrické a intonačné cítenie. V tomto veku je flauta vhodný dychový nástroj, vďaka ktorému sa deťom zväčšuje kapacita pľúc, plytké dýchanie sa mení na hlbšie, dosahuje sa správne držanie tela. Práca s dychom je veľmi dôležitá aj pre správny rečový vývoj dieťaťa. Najmenšie deti majú najradšej zábavné dychové cvičenia, staršie majú radosť z úspešného podania jednoduchých piesní.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

mobil: 0905 312 895
email: info@fantasyoz.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit